Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 17.05.2017r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Zakup nowej maszyny CTP do naświetlania płyt offsetowych (1szt)."

SZCZEGÓŁY:

Opublikowano: 7.04.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup nowej maszyny CTP do naświetlania płyt offsetowych (1szt).

Drukarnia Jasło Kosiba spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicza 158, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci nowej maszyny CTP do naświetlania płyt offsetowych (1szt) w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę europejską inteligentnych opakowań giętkich drogą do dynamicznego rozwoju Drukarni Jasło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.
 

SZCZEGÓŁY:

Opublikowano: 09.02.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN. „ZAKUP NOWEJ MASZYNY DRUKUJĄCEJ OFFSETOWEJ ROLOWEJ ZMIENNOFORMATOWEJ” ( 1SZT.)

SZCZEGÓŁY:

Opublikowano: 30.12.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ZAKUP NOWEJ MASZYNY DRUKUJĄCEJ OFFSETOWEJ ROLOWEJ ZMIENNOFORMATOWEJ ( 1 SZT.)

Drukarnia Jasło Kosiba spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicza 158, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci nowej maszyny drukującej offsetowej rolowej zmiennoformatowej w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę europejską inteligentnych opakowań giętkich drogą do dynamicznego rozwoju Drukarni Jasło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

SZCZEGÓŁY:

Kontakt

Drukarnia „Jasło” Kosiba Sp.j.

NIP: 685-10-06-017

REGON: 370268575

Wszelkie prawa zastrzeżone © Drukarnia “Jasło”