Fundusze UE

Opublikowano: 4.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę miksera (mieszalnika) do farb i substancji

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 DRUKARNIA JASŁO Kosiba Spółka Jawna zaprasza do składania ofert:
Dostawa miksera (mieszalnika) do farb i substancji

SZCZEGÓŁY:

Opublikowano: 4.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę i uruchomienie destylatora rozpuszczalników z maszyny fleksograficznej z ośmioma zespołami drukującymi.

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 DRUKARNIA JASŁO Kosiba Spółka Jawna zaprasza do składania ofert:
Dostawa i uruchomienie destylatora rozpuszczalników z maszyny fleksograficznej z ośmioma zespołami drukującymi

SZCZEGÓŁY:

Opublikowano: 21.05.2019r.

Opublikowano: 4.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę maszyny fleksograficznej z centralnym cylindrem i ośmioma zespołami drukującymi.

Drukarnia Jasło Kosiba spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicza 158, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci nowej maszyny fleksograficznej z centralnym cylindrem i ośmioma zespołami drukującymi w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Wdrożenie w Drukarni Jasło innowacyjnej technologii produkcji opakowań foliowych giętkich z powłoką antymikrobiologiczną do pakowania produktów żywnościowych”.

SZCZEGÓŁY:

Opublikowano: 18.04.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę maszyny fleksograficznej z centralnym cylindrem i ośmioma zespołami drukującymi.

Drukarnia Jasło Kosiba spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicza 158, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci nowej maszyny fleksograficznej z centralnym cylindrem i ośmioma zespołami drukującymi w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Wdrożenie w Drukarni Jasło innowacyjnej technologii produkcji opakowań foliowych giętkich z powłoką antymikrobiologiczną do pakowania produktów żywnościowych”.

SZCZEGÓŁY:

Drukarnia Jasło Kosiba Spółka jawna informuje o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Drukarnia Jasło Kosiba Spółka jawna informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „ Wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę europejską inteligentnych opakowań giętkich drogą do dynamicznego rozwoju Drukarni Jasło“ nr RPPK.01.04.01-18-1103/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „ Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka“ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kontakt

Drukarnia „Jasło” Kosiba Sp.j.

NIP: 685-10-06-017

REGON: 370268575

Wszelkie prawa zastrzeżone © Drukarnia “Jasło”