Fundusze UE

Drukarnia Jasło Kosiba Spółka jawna
informuje o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Drukarnia Jasło Kosiba Spółka jawna informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „ Wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę europejską inteligentnych
opakowań giętkich drogą do dynamicznego rozwoju Drukarni Jasło“ nr RPPK.01.04.01-18-1103/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „ Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka“ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Tablica Pamiątkowa Projektu do strony internetowej1

Tablica Pamiątkowa Projektu A4

Kontakt

Drukarnia Jasło
Kosiba Sp. Jawna

Mickiewicza 158

38-200 Jasło