Fundusze UE

Informacja o wyborze dostawcy 01.07.2019

Protokół z otwarcia ofert z dnia 24.06.2019


Opublikowano: 21.05.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę maszyny fleksograficznej z centralnym cylindrem i ośmioma zespołami drukującymi.

Drukarnia Jasło Kosiba spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicza 158, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci nowej maszyny fleksograficznej z centralnym cylindrem i ośmioma zespołami drukującymi w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Wdrożenie w Drukarni Jasło innowacyjnej technologii produkcji opakowań foliowych giętkich z powłoką antymikrobiologiczną do pakowania produktów żywnościowych”

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zalacznik nr 3 wzor umowy dostawy 21_05_2019


INFORMACJA O PROJEKCIE

Protokół z otwarcia ofert z dnia 20.05.2019

Opublikowano: 18.04.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę maszyny fleksograficznej z centralnym cylindrem i ośmioma zespołami drukującymi.

Drukarnia Jasło Kosiba spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicza 158, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci nowej maszyny fleksograficznej z centralnym cylindrem i ośmioma zespołami drukującymi w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Wdrożenie w Drukarni Jasło innowacyjnej technologii produkcji opakowań foliowych giętkich z powłoką antymikrobiologiczną do pakowania produktów żywnościowych”

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach:

 


 

Drukarnia Jasło Kosiba Spółka jawna
informuje o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Drukarnia Jasło Kosiba Spółka jawna informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „ Wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę europejską inteligentnych
opakowań giętkich drogą do dynamicznego rozwoju Drukarni Jasło“ nr RPPK.01.04.01-18-1103/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „ Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka“ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Tablica Pamiątkowa Projektu do strony internetowej1

Tablica Pamiątkowa Projektu A4

Kontakt

Drukarnia Jasło
Kosiba Sp. Jawna

Mickiewicza 158

38-200 Jasło